+31541-354502 E.mail

Login

Aanmelden

Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u uw betalingsstatus volgen, de bevestiging volgen en kunt u de tour ook beoordelen nadat u de tour heeft afgerond.
Gebruikersnaam*
Wachtwoord*
Bevestig wachtwoord*
Voornaam*
Achternaam*
Geb. Datum*
Email*
Telefoonnummer*
Land*
*Het aanmaken van een account betekent dat u akkoord gaat met onzeTerms of Service en Privacy Statement.
Ga akkoord met alle algemene voorwaarden voordat u doorgaat naar de volgende stap

Bent u al lid?

Login
+31541-354502 E.mail

Algemene voorwaarden

Busreizen Tirol
Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Algemene voorwaarden

Keurmerk Touringcarbedrijf

Onze busmaatschappij is aangesloten bij Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit kwaliteitslabel wordt elk jaar na strenge controle, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de stichting STO voor de controle van de sociale voorschriften, verleend door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf.

Reisdocumenten

Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger:

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Ook raden wij U aan om een kopie van Uw recept mee te nemen.

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

Excursies

Het is mogelijk dat uw chauffeur / reisleidster i.v.m. bijvoorbeeld weersomstandigheden of feestdagen het programma moet wijzigen of annuleren. Hetzelfde is mogelijk voor de volgorde van het avondprogramma. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij ons uiterste best doen u een alternatief programma aan te bieden. Indien u tijdens deze reis een excursie niet meemaakt, kan hiervoor geen restitutie worden verleend. Houdt er rekening mee dat er tijdens de excursies en bezoek aan steden gewandeld wordt. Dus denk aan goede wandelschoenen.

Minimale deelname

Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname:

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. De minimum deelname voor de reizen is 25 personen. Uiterlijk vier weken voor vertrek krijgt u hiervan persoonlijk bericht. De gemaakte kosten voor een reis b.v. reis- en annuleringsverzekering kunnen niet worden verhaalt op de reisorganisatie bij onvoldoende deelname.

Het is ons streven om aan speciale wensen, die u bij de boeking kenbaar kunt maken, zo goed mogelijk te voldoen. Garantie kunnen wij hierbij helaas niet geven, vooral omdat wij vaak afhankelijk zijn van derden. Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Wij gaan er vanuit dat deelnemers aan onze reizen, al dan niet met behulp van de meereizende partners, familie of bekenden, zelfstandig aan de reis kunnen deelnemen. Wij zullen echter ook al het mogelijke doen om de reis voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

Bagage

U bent zelf verantwoordelijk voor uw bagage. U mag per persoon één koffer meenemen van 20 kilo en uw handbagage mag 5 kilo zijn. Mocht U een rolstoel of rollator meenemen meldt het dan even bij de reisorganisatie. Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage, de reisorganisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. U dient zelf voor een reis- en annuleringsverzekering te zorgen. Mocht u toch schade, verlies of diefstal van uw bagage constateren dan bent u verplicht en verantwoordelijk om zelf aangifte te doen bij de politie en reisverzekering. Indien u dit niet doet dan loopt u het risico dat de verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet in behandeling neemt en uw schade niet vergoedt.

Hotel

Het kan voorkomen dat hotels uw persoonsgegevens dient te registreren. Daar er in een keer meerdere reizigers arriveren kan het voorkomen dat het hotel uw identiteitskaart/paspoort inneemt. Hiermee zal de wachttijd zoveel mogelijk beperkt worden

Kamerindeling

U kunt bij boeking een voorkeur aangeven voor de indeling van de kamers. Het betreft hier altijd een preferentie, een garantie kunnen wij niet geven. Wij geven uw wensen aan het hotel door. Het hotel maakt vervolgens de definitieve kamerindeling.

Opmerking of klachten

Wij doen ons uiterste best om uw vakantie goed te laten verlopen. Mocht u toch een klacht of een opmerking hebben, dan dient u dit tijdens de reis aan de chauffeur/reisleider te melden.

Betalingen

De reissom moet uiterlijk drie weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Busreizen Tirol. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Reis- en annuleringsverzekeringen

U dient zelf te zorgen voor een goede reisverzekering en annuleringsverzekering.

Bij annulering door de reiziger gelden de volgende verplichtingen:

  •  bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  •  bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14de dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  •  bij annulering vanaf de 14de dag tot de 5de dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  •  bij annulering vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: de volledige reissom;
  •  bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Privacy-persoons en adresgegevens

Persoons- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om informatieaanvragen op de juiste wijze te kunnen
afhandelen. Deze gegevens worden in een beveiligde database opgeslagen en alleen doorgegeven aan
partijen waarmee wij samenwerken. Met deze partijen is overeengekomen dat persoons- en
adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld.

Corona

De reiziger is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van actuele vereisten die de landen van vertrek en aankomst stellen. In het bijzonder inzake COVID-19 voor het tijdig beschikken van de juiste reisdocumenten en het voldoen aan de gestelde maatregelen in de landen. Wij adviseren de website nederlandwereldwijd.nl goed in de gaten te houden. Indien de reiziger niet over de juiste documenten beschikt of niet aan de vereiste maatregelen die de landen stellen van vertrek en aankomst houd, dan is de reiziger zelf verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortkomen. Busreizen Tirol is niet aansprakelijk wanneer de maatregel wijzigt en u niet de juiste reisdocumenten heeft. Wie ziek wordt of in quarantaine moet, kan niet terugvallen op de reisorganisator. U maakt de reizen op eigen risico.

 

Doorgaan met boeken